Jeg har:

 • Autorisasjon som psykologspesialist
 • Doktorgrad
 • Flere års erfaring med gruppeterapi, samt arbeid med og i grupper. Jeg liker grupper. 
 • Diabetes type 1

Jeg er medlem av: 

 • Norsk Psykologforening
 • Diabetesforbundet
  • Faggruppe for Diabetespsykologi
  • Styret i Nasjonalt Diabetesforum
  • Diabetesforbundets Teknologiske Ekspertgruppe
  • Redaksjonskomiteen i "Diabetesfag"

Jeg har blant annet skrevet: 

Jeg har vært med i en liten videosnutt: 

Jeg har blant annet holdt foredrag for:

 • Helsepolitikerne på Stortinget:  et foredrag om Diabetes og Teknologi i regi av Diabetesforbundet
 • Nasjonalt Diabetesforum, Gardermoen. Et plenumsforedrag og et temaforedrag.
 • Universitetet i Sørøst-Norge, videreutdanning i diabetes for sykepleiere
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Fotterapautforbundet
 • Stoffskifteforbundet
 • Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke
 • Revmatikerforeningen
 • Ortopeditekniske Virksomheters Landsforbund
 • Blindeforbundet
 • Sykehuset i Østfold
 • Universitetet i Sørøst Norge, undervisning for sykepleiere med videreutdanning i Diabetes
 • Universitetet i Oslo, undervisning for kliniske ernæringsfysiologer
 • Frisklivssentralen i Våler
 • University of Singapore ( i forbindelse med min Ph.D)
 •  og flere andre jeg skal skrive på listen snart. 

Jeg har hatt følgende arbeidsgivere: 

 • Regional avdeling for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus.
 • Norsk Diabetikersenter
 • Frogn Kommune 
 • Stiftelsen Fossumkollektivet AS
 • Sosialmedisinsk poliklinikk, Sykehuset Østfold
 • Endokrinologisk avdeling, Sykehuset Østfold 

Jeg tilbyr:

1) Individualterapi: Pris for en time er kr. 1.450,-.  Dette er inkludert et administrasjonsgebyr. Jeg har ikke driftsavtale. Det betyr at du, et forsikringsselskap eller NAV betaler. Timer som ikke er avbestilt før utgangen av virkedagen før, må betales for. Jeg tilbyr også individualterapi via videokonferanse, slik at du kan bo hvor som helst i landet og likevel benytte deg av tilbudet hos meg. 

2) Parterapi: Jeg tenker det er best med 90 minutter når jeg har møter med par. Pris er kr. 2.900,- 

3) Familieterapi og veiledning til familier med barn med sykdom. Også her tenker jeg det er nødvendig med 90 minutter. Pris er kr. 2.900,- 

4) Veiledning av psykologer i spesialisering og annet helsepersonell. Jeg tilbyr veiledning i gruppe eller enkeltvis. 

5) Forskningssamarbeid - ta kontakt for mer informasjon.

6) Foredrag - ta kontakt for mer informasjon og bestilling. Pris vil være avhengig av hvor i landet foredraget skal holdes og lengde på foredraget. 

7) Temagrupper: Psykologiske triks. Jeg planlegger ulike grupper fremover. Både enkeltstående møter og grupper som kan møtes over lengre tid. Møtene vil da starte med et introduksjonsforedrag om et tema. Deretter vil det bli mulighet til å stille spørsmål og utveksle erfaringer med andre som er interessert i det samme temaet. Jeg tenker at jeg starter med dette våren 2021, og at vi tar hensyn til koronaforebyggende tiltak. 

Tid: 2 timer, dagtid kl 10.00 til 12.00. 

Ta kontakt for mer informasjon eller for å gi forslag om et tema. 

Kontakt informasjon:

Opphavsrett Psykolog Eirin Winje