Hovedpunkter i terapien: 

 • Se på mulige svar på spørsmålet om hvorfor du reagerer og gjør som du gjør
 • Hvorfor de selvkritiske tankene, frustrasjonen og uroen, eller tyngden og mørket, blir så styrende for hva du gjør 
 • Finne ut hvilke egenskaper, sider eller evner i deg som "jobber overtid eller på feil område"
 • Øve deg på å bruke informasjon fra deg selv til noe nyttig, i stedet for å rømme fra det eller prøve å fjerne ubehagelige tanker, følelser, kroppsfornemmelser og handlingsimpulser
 • Hvordan få tak i styrkene dine og ta nyttige valg i vanskelige situasjoner 
 • Hvordan finne mot til å leve mer i tråd med egne verdier
 • Lage rutiner for å endre måten oppmerksomheten din jobber på
 • Prioritere slik at du ikke bruker dyrebar tid og energi på  ting som ikke er i tråd med verdiene dine og tar deg nærmere målene dine
 • Få gode endringer og innsikter til å vare over tid, slik at gamle, unyttige reaksjonsmønstre ikke tar over igjen når livet blir vanskelig

Som du sikkert vet, så hjelper det ikke å si "skjerp deg", "tenkt positivt" eller "ta deg sammen" til deg selv for at du skal få det bedre. Du må gjøre noe på en annen måte - jeg kan hjelpe deg med å finne ut hva det er 

Vanlige temaer: 

 • Vanskelig forhold til kropp og mat
 • Hvordan leve med akutt og/eller kronisk sykdom
 • Vanskelige livshendelser: ulykker, samlivsbrudd, sykdom i familien eller annet  
 • Selvkritiske tanker eller følelse av ikke å være god nok
 • Selvbilde, selvtillit eller selvfølelse
 • Frustrasjon, nedstemthet, energitap eller uro
 • Vaner som gir problemer: alkohol/stoff, for mye eller for lite mat, problemer med jobb, spilling, sex eller andre problematiske vaner
 • Minner eller konsekvenser i eget liv etter å ha vokst opp i hjem med alkoholmisbruk, sykdom hos voksne eller mobbing

Denne listen er eksempler, du kan komme med det du ønsker å jobbe med, så starter vi der 


Copyright Psykolog Eirin Winje