Hvordan vi kan jobbe for at du skal få det bedre: 

 • Se på mulige svar på spørsmålet om hvorfor du reagerer som du gjør
  • Hvorfor de selvkritiske tankene, frustrasjonen og uroen, eller tyngden og mørket, blir så styrende for hva du gjør i ulike situasjoner
  • Finne ut av hvilke deler i deg som "jobber overtid eller på feil område"
  • Øve deg på å bruke informasjon om og fra deg selv til noe nyttig, i stedet for å rømme fra det eller prøve å fjerne det ubehagelige
 • Tilpasse psykologiske verktøy slik at du ikke lenger blir styrt av unyttige reaksjonsmønstre når vanskelige situasjoner oppstår 
  • Hvordan få tak i styrkene dine og ta nyttige valg når det gjelder 
  • Hvordan leve i tråd med egne verdier og nå målene dine 
 • Lage rutiner for å endre måten oppmerksomheten din jobber på, lage mer nyttige automatiske tanker, ikke bruke dyrebar tid og energi på  ting som ikke tar deg nærmere dine verdier og mål
 • Få gode endringer og innsikter til å vare over tid, slik at gamle, unyttige reaksjonsmønstre ikke tar over igjen når livet blir vanskelig
 • Som du sikkert vet, så hjelper det ikke å si "skjerp deg", "tenkt positivt" eller "ta deg sammen" til deg selv for at du skal få det bedre. Du må gjøre noe på en annen måte og jeg har det du trenger for å finne ut hva det er 

Noen områder vi kan jobbe med: 

 • Vanskelig forhold til kropp og mat
 • Hvordan leve med akutt eller kronisk sykdom
 • Vanskelige livshendelser: ulykker, samlivsbrudd, sykdom i familien eller annet  
 • Selvkritiske tanker eller følelse av ikke å være god nok
 • Selvbilde, selvtillit eller selvfølelse
 • Frustrasjon, nedstemthet, energitap eller uro
 • Vaner som gir problemer: alkohol/stoff, for mye eller for lite mat, problemer med jobb, spilling, sex eller andre problematiske vaner
 • Minner eller konsekvenser i eget liv etter å ha vokst opp i hjem med alkoholmisbruk, sykdom hos voksne eller mobbing
 • Denne listen er eksempler, du kan komme med det du ønsker å jobbe med, så starter vi der 


Copyright Psykolog Eirin Winje